Berend Botje

 

Berend Botje ging uit varen
Met zijn scheepje naar Zuidlaren
De weg was recht, de weg was krom
Nooit kwam Berend Botje weerom
Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven
Waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar
Hij is naar Amerika
Amerika, Amerika, Amerika
Hij is naar Amerika

 

Op 6 september 1773 werd Lodewijk Sigismund Gustaaf, graaf Van Heiden Reinestein geboren als tweede zoon van Sigismund Pieter Alexander, graaf Van Heiden Reinestein en Drost van Drenthe. Opgeleid voor de Hollandse zeedienst begeleidt hij in het roerige jaar 1795 stadhouder Willem V naar Engeland, wordt bij terugkeer gevangen gezet, door tussenkomst van Pichegru in vrijheid gesteld en keert na ontslag uit de zeedienst terug naar het familiegoed Laarwoud te Zuidlaren.
In september 1795 wijkt hij uit naar Rusland en om daar zijn diensten aan de Tsaar aan te bieden. Zijn kennis, inzicht en inzet bezorgen hem diverse onderscheidingen en bevorderingen. Zijn voornemen terug te keren naar het vaderland werd door de Tsaar voorkomen door hem de nodige onderscheidingen en een belangrijke positie te verlenen (de weg was recht, de weg was krom). Bij de slag van Navarin (in de oorlog tussen Griekenland en Turkije) op 8 oktober 1826, aan boord van het admiraalsschip de Azof (door velen in Nederland indertijd als Amerika betiteld!), betoonde hij dusdanige koelbloedigheid en moed, dat hij opnieuw werd overladen met onderscheidingen en een hogere positie: vice-admiraal.
Van de Grieken kreeg hij de bijnaam: BéBé (vadertje). Berend Botje! Door het volk in Cronstadt en in Reval, van welke steden hij door de Tsaar benoemd was tot militaire gouverneur werd hij vader (Beboe) genoemd. In 1832 werd hij als held ingehaald in Nederland en bezocht verschillende plaatsen op een door koning Willem I beschikbaar gestelde stoomboot. Ook Zuidlaren werd aangedaan. Op 17 oktober 1850 overleed hij te Reval (het huidige Tallin) en werd daar begraven.