Het tolrecht werd meestal door de overheid verpacht aan een tolgaarder. Deze inde tolgeld van de weggebruikers, die verschillende tarieven moesten betalen, afhankelijk van het gebruikte vervoersmiddel.  In 1811 schafte Napoleon de rijkstollen af, in 1815 voerde Koning Willem I het systeem weer in. In 1900 werden de rijkstollen definitief afgeschaft en verdwenen ook de andere tollen Ėgemeentelijke en particuliere tol- langzaam maar zeker

Technische gegevens
Stenen huis met een vooruitspringende kamer die typerend is voor dit soort tolhuisjes. De woonruimte bestaat uit een woonkeuken met schouw en bedsteden. Verder een nevenkamer met een kelder en opkamer, en een deel.

De Bloemert

Bij de uitbreiding van het recreatiepark De Bloemert aan het Zuidlaardermeer in Midlaren, stuitte men tijdens eerdere bouwwerkzaamheden op aardewerk en sporen van oude nederzettingen. Het bleek te gaan om vondsten uit de periode van de IJzertijd tot en met de Late Middeleeuwen, d.w.z. van ca. 200 voor tot 1200 na Christus. Het bijzondere karakter van de archeologische resten resulteerde in een uitgebreid archeologisch onderzoek. Dit is in september 2003 gestart en duurt nog tot mei 2004. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Groninger Instituut voor de Archeologie (GIA) van de Rijksuniversiteit Groningen, in samenwerking met het Groninger bedrijf Archaeological Research & Consultancy en door vrijwilligers. De opgraving is mogelijk dankzij financiŽle bijdragen van De Bloemert, de gemeente Tynaarlo, de provincie Drenthe, het Ministerie van OC&W en de Rijksuniversiteit Groningen.

 

Tolhuis Midlaren

 

De Bloemert

De Bloemert

 

 

 

 

De Esweg in Midlaren

Paviljoen  De Bloemert aan het Zuidlaardermeer
                  Omstreeks 1960

 

De Groningerstraat  Rechts de boerderij van  v.d.Helm Links de voormalige boerderij van fam. Schans
                  Omstreeks  1915

 

Huize Meerwijk met siertuin
                Omstreeks  1920

 

Huize Meerwijk
                Omstreeks  1935