Zuidlaarderveen     ------    Everswolde.

De naam Everswolde blijft de naam tot in de 80 jarige oorlog.

Voor het eerst in de goorspraken van 1599 wordt Zuidlaarderveen genoemd.

De naamsverandering is te begrijpen; in 1598 was Drente officeel gevoegd bij de hervormde kerk.

En Everswolde , dat kloosterbezit van Aduard was geweest en van enkele andere kloosters, herinnerde te veel aan de katholieke tijd.

De dorpelingen hadden eindeloze conflicten gehad met de diverse kloosters.

Een nieuwe tijd was ingezet; een andere naam , die natuurlijk allang bekend stond in de volksmond , kreeg nu de kans.

En sinds die tijd kent men alleen nog het Zuidlaarderveen.

Dat die naam al eerder gebruikt werd , blijkt uit een stuk van Februari 1404.

In dat jaar heeft n.l. de abt van Tesinge in het Groningerland aan Albert Eisinge , burger van Groningen , verkocht  9 roeden veen van de 18 , die het klooster er bezat , gelegen in Zuidlaremarke bij Venerhuser moneke vene , en wel ten zuiden daaraan zwettend.

In December van het zelfde jaar heeft Albert Eisinge ook de rest gekocht.

Het Venerhues of Venehuis was natuurlijk de veenbazenplaats , waarop de Aduarder  monniken-veenbazen woonden , vermoedelijk de oudste hoeve ter plaatse , die van Floxis ( Enting)

 

Klik voor vergroting van de foto's op de afbeelding

Nieuwste foto's onderaan

Uitzicht op de boerderij van R. Kammer. Tegenwoordig is het een mini camping. De voorgrond is volgebouwd met woningen. De foto is uit 1950.

Enkele inwoners van Zuidlaarderveen. Alle drie zijn inmiddels overleden. Links Hendrik Medendorp, woonde in de eerste bunggalow die in Zuidlaarderveen gebouwd werd. In het midden, Geert van der Veen, voormalig cafehouder. Rechts, Broer Tamminga, brandstof en veevoederhandel. fa. G. Tamminga en zoons. Foto uit jaren "60

Een aantal Zuidlaarderveeners tijdens een voordracht op een bruiloft in de jaren "60.
v.l.n.r. Geert Hidding - Eefke en Thijs Heijenga (Kruidenierswinkel)  - Harm Brouwer en Lammie
 Hidding woonde in de eerste nieuw-bouw woningen.
 Harm Bouwer woonde in de voormalige  meesters-woning

Boederij van G. van der Molen. Op de voorgrond Mevr. J. van der Molen met haar kleinzoon Bert Tamminga.

Openbare lagere school Zuidlaarderveen 1950.

De Fam. van der Molen had in Zuidlaarderveen een bakkerij die in de wijde omstreken zeer bekend was. De kruidenierswinkel naast de bakkerij was ook van de Fam. van der Molen

De zangvereniging O.B.K. hield haar jaarelijkse uitvoering bij Cafe Geert van der Veen.

Een bekend figuur, Jan Tamminga. Bekend van Brandstofhandel en korenmaalderij. Is inmiddels overleden. Jan stond bekend als een vrolijke en joviale man.

Jan en Cornelis(Broer) Tamminga en hun neef Jacob Venema. Foto is uit de jaren "30

Vroeger kwamen de de melkbussen ongereinigd terug van
de zuivelfabriek te De Groeve en dus moesten ze zelf schoongemaakt worden
 Deze foto is gemaakt bij de boerderij van Geert v,d.Molen
 Zijn vrouw is aan het bussen boenen.

 

School en dorpsfeest. Op de achtergrond het huis waar vroeger de smedrij van Menno Bakker in gevestigd was.

Geert en Jeichien van der Molen. Achter hen het melkhokje waar de hele buurt bussen en emmers neerzetten om de volgende dag verse melk te kunnen krijgen.

Fred van der Molen. Zoon van Geert en Jeichien. Tevens webbeheerder van Wonderewereld.

Voetbalvereniging Zuidlaarderveen in het begin van zijn bestaan.
Achterste rij Jan Hoving--Herman Pepping. 5e van links: Jan Enting en 3e van rechts Okkie Gruber.
 

Frerik van der Molen en zijn vrouw Marchien Tienkamp. Dit waren de grondleggers van de eerste bakkerij in het dorp
Ze hadden 2 dochters en 3 zoons. Zoon Sebe volgde later zijn vader op als bakker en daarna diens zoon Frerik, later vertrok Frerik naar Zuidlaren
waar hij een Zuidlaarderbollen-bakkerij begon en waarmee hij landelijke bekendheid kreeg.
De bakkerij in Zuidlaarderveen werd verkocht aan Ep van Dijk en daarna aan Arend Waninge.
 

 

Schoolreisje lagere school
                omstreeks 1950

 

De boerderij van Albert Gruber , later zijn zoon : Okke (Okkie)
             omstreeks: 1950

 

Cafe v.d.Veen.De moeder van v.d.Veen  , "Moeke van der Veen"staat met haar kleinkinderen voor het cafe.
            omstreeks 1950

 

De boerderij van de Fam. J.Pepping. Vroeger was de winkel van A.Pepping hier ook gevestigd.
               jaartal onbekend

 

Bakkerij v.d.Molen --De "meesterswoning"  ---Kruidenier v.d.Molen
                omstreeks 1950

 

De boerderij van H.Mellens.  Later woonde Mellens in het 1e huis.
          Ongeveer : 1950

 

De boerderij van de Fam. H.Hoving   ( op de grens van Oud-Annerveen)
           Ongeveer :  1950

 

1e bungalow van Zuidlaarderveen was van Hendrik Medendorp en Riek
               Vroeger stond hier het Tolhuis

 

De boerderij van Geert van der Molen, vanuit de lucht genomen

Geert van der Molen en Jeichien
                Het hokje er achter was het z.g. melkhokje ,de hele buurt zette hier een emmer neer voor verse melk
                ongeveer 1956

 

Trouwdag van Broer Tamminga en Bertha
           1947

 

Foto gemaakt naast Cafe Oosting. De linkse jongen is een zoon van Oosting
                  De rechtse is Gerrit Tamminga
             Het 1e huis rechts woonde Geesje Hoving , de kapster van het dorp
               50er jaren

 

Vanuit de boerderij van G. v.d.Molen , rechts de boerderij van Roelof Kammer
            Dit is nu de camping. Ongeveer 1953

 

 

Vervolg Zuidlaarderveen